امروز روز خوبی برای طرفداران Moon Knight است. آخرین مهلت گزارش است که اسکار آیزاک در حال مذاکره برای بازی در نقش مارک اسپکتور در دیزنی + است شوالیه ماه سلسله. کمتر از یک ساعت بعد از شنیدن برخی از نام ها در لیست خواسته های مارول ، این خبر منتشر می شود.

فیلم پیشنهادی  COME و SEE را در Blu-ray مجموعه معیار برنده شوید

ایزاک در میان طرفداران مورد علاقه برای حضور در MCU بوده است. من شخصاً تجربه او را در فکر کردم جنگ ستارگان و مردان ایکس: آخرالزمان او را در انجام یکی دیگر از امتیازات مهم گیک خاموش می کند اما به نظر می رسد ممکن است مون نایت IP برای جلب توجه او بوده باشد. درباره استعداد آیزاک مطالب زیادی گفته شده است. من شخصاً او را دوست داشتم درون لوین دیویس و ماشین سابق و من نمی توانم صبر کنم که چگونه مارک اسپکتور را زنده می کند.

فیلم پیشنهادی  تریلر BILL & TED FACE THE MUSIC Teaser

منبع: مهلت