در ویژه برنامه هالووین این ماه ، آدام و کن با تماشای ظهور متا وحشت غواصی کرده و هایی با بررسی New Nightmare ، Scream ، آخرین پخش و The Blair Witch Project پیدا کردند.

فیلم پیشنهادی  داوری و بررسی پانو | نبض فیلم

پاسخی بگذارید