این هفته آدم و کوین نگاهی می اندازند گوشتخوارها، یکی از فیلم های زیادی که قرار بود در SXSW امسال به نمایش درآید ، اما متأسفانه به دلیل لغو آن نبود. آنها همچنین درباره دو عنوان SXSW دیگر بحث می کنند ، جادوگر و سرزمین آزادهمراه با چند فیلم دیگر از جمله Bamboozled ، Claudine ، به بعد ، مرد نامرئی ، و شکار.

00:03:46 – گوشتخوارها مرور
00:12:44 – لیست تماشا
00:48:46 – نسخه جدید

فیلم پیشنهادی  مجموعه ای از فیلم های ارزشمند از سال 2020

پاسخی بگذارید