این هفته ، آدام و کوین نگاهی به مستند جدید الکس وینتر انداختند زاپا، همراه با برخی از موارد دیگر از جمله لوله کش ، جهش ایمان: ویلیام فریدکین در فیلم جن گیر ، امیدهای زیاد ، تاریکی و شریر ، ژامبون بر روی چاودار ، و رگ خونی.


0:00 – معرفی
0:58 – زاپا مرور
26:36 – لیست تماشا
53:13 – نسخه های جدید

فیلم پیشنهادی  Japan Cuts 2020: LIFE: Review UNTITLED

پاسخی بگذارید