اگر در حال انزوا شروع به عصبانی شدن می کنید ، با ساختن یک فیلم کوتاه و ورود به آن در جشنواره آینده فیلم Lockdown ، عضلات خلاق خود را خم کنید. Lockdown TV مسابقه فیلم کوتاه جدیدی را راه اندازی کرده است که هرکسی بتواند وارد آن شود و برنده تولید کوتاه خود را توسط تیم Lockdown با تمام هزینه های موجود داشته باشد! مهلت ارسال تا 15 ماه مه است و برندگان در تاریخ 31 مه اعلام می شوند.

فیلم پیشنهادی  DEVI ALL TIME آنتونیو کامپوس برخی از تصاویر جدید را بدست می آورد

برای اطلاعات بیشتر ، به سایت Lockdowntv.co بروید.

https://www.youtube.com/watch؟v=bXh-vTZMEPo

پاسخی بگذارید