این هفته نگاهی داریم به فیلم جن گیری معکوس هر چیزی برای جکسون، حالا بیرون لرزید عناوین دیگر مورد بحث عبارتند از Castle Freak ، Jallikattu ، Some kind of Heaven ، The China Hustle ، و دمدمی مزاجی


0:00 – معرفی
1:54 – هر چیزی برای جکسون مرور
21:44 – لیست تماشا
45:35 – نسخه های جدید

فیلم پیشنهادی  Fantasia 2020: بررسی PVT CHAT

پاسخی بگذارید