آخرین مهلت گزارش است که راشل مک آدامز برای بازگشت به دکتر استرنج دنباله ای در نقش کریستین پالمر ، پایان دادن به حدس و گمان پیرامون درگیری شخصیت در فیلم. پیش از این ورایتی گزارش داده بود که مک آدامز به این نقش باز نخواهد گشت.

MCU به این دلیل شناخته نشده است که چقدر عاشقانه های ابرقهرمانی را اداره می کند ، به استثنای تعداد انگشت شماری از آنها ، بنابراین تعجب آور نبود که در ابتدا بشنویم مک آدامز بر نمی گردد. با مقیاسی به بزرگی Multiverse ، تصور اینکه چطور عاشقانه دکتر استرنج با کریستین باشد ، بسیار دشوار بود. گمانه زنی ها در مورد احتمال بروز شخصیت اصلی زن جدید مانند Clea را به آن اضافه کنید. حال هرچه باشد این است سام رحیمی فیلم را تحویل گرفته است ، واضح است که آنها مک آدامز را به یک دلیل خوب پس گرفتند.

فیلم پیشنهادی  تریلر کمدی SHITHOUSE کوپر رایف

منبع: مهلت