پادکست: 390 - من زن شما هستم 1


  • صرفه جویی

این هفته ، درام جنایی دهه 70 را مرور می کنیم من زن تو هستم، همراه با بحث درباره برخی عناوین دیگر از جمله سیستم شکن ، مانک ، و قبرستان.


0:00 – معرفی
1:01 – من زن تو هستم مرور
20:46 – لیست تماشا
33:28 – نسخه های جدید

پادکست: 390 - من زن شما هستم 2


  • صرفه جویی

پادکست: 390 - من زن شما هستم 3


  • صرفه جویی

پادکست: 390 - من زن شما هستم 4


  • صرفه جویی

پادکست: 390 - من زن شما هستم 5


  • صرفه جویی

فیلم پیشنهادی  ساموئل ال جکسون برای بازگشت به عنوان نیک فیوری در دیزنی بدون نام + سری جدید آقای ' Robot 'تهیه کننده اجرایی

پاسخی بگذارید