مارول اعلام نکرده است. فقط چند روز پس از ارائه روز عظیم سرمایه گذارانشان ، مارول استودیو یک سری کاملاً جدید به نام Legends را اعلام کرده است ، سریالی که در آن آنها برخی از بزرگترین لحظات MCU را که هر بار یک شخصیت است مرور می کنند. این نمایش دو قسمت اول خود را با بازی واندا و ویژن در 8 ژانویه آغاز می کند.

گرچه بعید به نظر می رسد ما به طور مشخص از این نمایش جدید شده باشیم ، اما برای مارول استودیو بسیار خوب است که برخی از بهترین کارهای خود را دوباره مرور کند. من امیدوارم که این نمایش عمیقاً در روند خلاقیت غوطه ور شود که چگونه آن لحظات خاص را زنده کرده اند و فقط مانند آن ویژگی های خاص عمومی در نسخه های فیزیکی نخواهد بود. به عنوان یکی از طرفداران کاپیتان آمریکا ، می خواهم بدانم چه چیزی در سکانس مرد ستاره دار از فیلم اول رخ داد.

فیلم پیشنهادی  دانلود قسمت 19 سریال دل