این هفته ، آدام و کوین نگاهی به های مورد انتظار خود در سال 2020 می اندازند و می بینند که قبل از اینکه منتظر 2021 و بحث درباره هیجان انگیزترین نسخه هایی که امیدوارم اکران شوند ، همه چیز چگونه پیش رفته است.


0:00 – معرفی
2:56 – خلاصه 2020
17:30 – جمع بندی

فیلم پیشنهادی  بررسی Snowpiercer - TV Revisit ژانرها را برای سرگرمی وحشی مخلوط می کند

پاسخی بگذارید