به نظر می رسد تایید رسمی فصل دوم است لوکی همه چیز باقی مانده است گزارشی از Deadline چنین می گوید لوکی مجری برنامه مایکل والدرون در حال حاضر علاوه بر استخدام برای نوشتن ، در فصل دوم ماجراهای God of Mischief نیز کار می کند کوین فیژها جنگ ستارگان پروژه اشتیاق برای لوکاس فیلم.

فیلم پیشنهادی  Nightstream 2020: بررسی RUN | نبض فیلم

ما اولین بار در مورد فصل دوم از لوکی از دوست ما چارلز مورفی در اوایل ژانویه 2020. در آن زمان که گزارش شده بود منطقی نبود زیرا موفقیت در فصل اول حتی تضمین نشده بود اما با قضاوت درباره تریلر آن ، به نظر می رسد یکی از بهترین کارهایی است که آنها انجام داده اند .

فیلم پیشنهادی  آنچه در فصل دو سایه ها انجام می دهیم ، یک بازی کاملا جدید است

منبع: مهلت