این هفته ، آدام و کوین فیلم 37 ساله گمشده ای را که به تازگی اکران شده است ، بند می زنند و مرور می کنند ، Grizzly II: انتقام، همراه با موارد دیگری که از جمله مشاهده کرده اند PG: سایکو گورمن ، بر فراز بدن مرده شما ، سایه در ابرها ، شریک خاموش و عشایر.


0:00 – معرفی
0:42 – Grizzly II: بررسی انتقام
30:27 – لیست تماشا
1:01:03 – نسخه های جدید

فیلم پیشنهادی  بررسی: "نمایندگان S.H.I.E.L.D." فصل 7 قسمت 9 - همانطور که همیشه دیده ام

پاسخی بگذارید