با توجه به آب و هوای دلگیر که در حال حاضر در آن زندگی می کنیم ، رایان این هفته چیزی سبک تر می خواست ، به همین دلیل آدام و کوین او را مجبور کردند از سال 2017 لوگان لاکی را تماشا کند.

فیلم پیشنهادی  مدیر "بیوه سیاه" تأیید فلورانس پگ را به عنوان بیوه سیاه آینده MCU تأیید کرد

پاسخی بگذارید