با توجه به آب و هوای دلگیر که در حال حاضر در آن زندگی می کنیم ، رایان این هفته چیزی سبک تر می خواست ، به همین دلیل آدام و کوین او را مجبور کردند از سال 2017 لوگان لاکی را تماشا کند.

فیلم پیشنهادی  BREAKING: Marvel تاریخهای انتشار را برای Doctor Strange 2 ، Spider-Man 3 و Thor 4 منتشر می کند

پاسخی بگذارید