این هفته ، آدام و کوین نگاهی به اولین ویژگی Regina King انداختند ، یک شب در میامی، همراه با برخی از موارد دیگر از جمله خود را نجات دهید، همانطور که خدایان می خواهند، ری و لیز، و مردچاق.


0:00 – معرفی
1:53 – یک شب در میامی مرور
26:54 – لیست تماشا
42:57 – نسخه های جدید

فیلم پیشنهادی  شکستن: کریس پرات به عنوان Lord-Star در Thor: Love and Thunder برمی گردد

پاسخی بگذارید