در این ماه ، آدام و کن با خارج شدن از قالب طبیعی ، غوطه وری عمیق در سریال کوتاه اکتان کمدی مرکزی به میزبانی صوفیا کاپولا و زوئی کاساوتس انجام می دهند.

فیلم پیشنهادی  شکست: نمایش "بیوه سیاه" در دیزنی + 9 جولای

پاسخی بگذارید