در این ماه ، آدام و کن با خارج شدن از قالب طبیعی ، غوطه وری عمیق در سریال کوتاه اکتان کمدی مرکزی به میزبانی صوفیا کاپولا و زوئی کاساوتس انجام می دهند.

فیلم پیشنهادی  'Spider-Man: Homesick' عنوانی شایعه شده برای سومین فیلم Spidey است

پاسخی بگذارید