در بازگشت پیروزمندانه فیلم Ryan Watches a Movie ، رایان تصمیم گرفت که می خواهد تریلر جنایی The Things Things را ببیند.

فیلم پیشنهادی  بنا به گزارش ها ، "جنگجویان مخفی" در اوایل توسعه در استودیوی مارول

پاسخی بگذارید