این هفته ، آدم و کوین درباره آن صحبت می کنند تب دریایی، یک فیلم ترسناک علمی تخیلی که در آن خدمه با یک انگل به سرعت در حال پخش شدن روی یک قایق به دام افتاده اند. کمی نزدیک به خانه برخورد می کند.

عناوین دیگر مورد بحث شامل موارد زیر می باشد پسر Butt ، The Grand Bizarre ، Ash Is Puret White ، و Slackjaw.


00:04:02 – تب دریایی مرور
00:18:20 – لیست تماشا
00:35:37 – نسخه جدید

فیلم پیشنهادی  بررسی BECKY | نبض فیلم

پاسخی بگذارید