رایان این هفته یک کمدی می خواست ، بنابراین ما از سال 2019 فیلم بیوگرافی کمدی Dolemite Is My Name را به او دادیم.

فیلم پیشنهادی  معیار عناوین دسامبر 2020 را اعلام می کند

پاسخی بگذارید