این هفته ، آدام و کوین نگاهی به تریلر انتقام تاریک انداختند تخلف، هم اکنون در لرزش جریان دارد. عناوین دیگر مورد بحث عبارتند از Spine of Night، I Lot Lot Care، Jakob’s Wife، Another Round، Sound of Violence، Zack Snyder’s Justice League، و سفر بد.

0:00 – معرفی
2:46 – تخلف مرور
25:33 – لیست تماشا
54:31 – نسخه های جدید

فیلم پیشنهادی  تریلر تیزر براندون کروننبرگ POSSESSOR

پاسخی بگذارید