این هفته ، آدام و کوین با مرور گودزیلا در برابر کونگ وارد فعالیت کایجو می شوند. برخی دیگر از عناوین مورد بحث عبارتند از توکی بوکی ، مرد خالی ، و گایا.

0:00 – معرفی
0:48 – گودزیلا در برابر کنگ مرور
25:44 – لیست تماشا
39:20 – نسخه های جدید

فیلم پیشنهادی  SXSW 2021: بررسی WITCH HUNT

پاسخی بگذارید