روز گذشته برخی از عکس های جدید از تولید Hawkeye ظاهر شده اند که نگاهی به ما می دهند آلاکوآ کاکس به عنوان اکو قاتل ناشنوا نه چندان دور یک ویدیویی از کاکس در اینترنت پخش شد اما این تصاویر به سختی به ما نشان می دادند شخصیت چگونه است. این تصاویر به ما نگاهی واضح از آنچه شخصیت ، که به تازگی یک مجموعه کامل با نام خود به او داده شده بود ، می دهد. آن را بررسی کنید!

نقش و نگارهای برجسته چهره او از دست رفته است اما کاملاً قابل درک است زیرا این نماد وارد زندگی او نمی شود تا اینکه آن لحظه بزرگ عمو بن اتفاق بیفتد. بسیاری از طرفداران چشم عقاب اشاره کرده اند که شانه راست او دارای همان آرم است که شخصیت در کمیک ها دارد. به طور کلی ، این یک ظاهر بسیار ساده و مبتنی بر شخصیت است. موردی که فکر می کنم آنها هرچه شخصیت پا بر جا می گذارند به آرامی تکامل می یابند.

فیلم پیشنهادی  تریلر RESIDUE Merawi Gerima | نبض فیلم

منبع: Just Jared