رایان این هفته یک کمدی دیگر را می خواست تا از واقعیت افسردگی ما پس بگیرد ، بنابراین آدم و کوین به او The Nice Guys 2017 را به او دادند. او آن را دوست داشت

فیلم پیشنهادی  Making The Cut Review - ماجراجویی جدید Heidi & Tim همه چیزهایی است که طرفداران می توانند بخواهند

پاسخی بگذارید