رایان این هفته یک کمدی دیگر را می خواست تا از واقعیت افسردگی ما پس بگیرد ، بنابراین آدم و کوین به او The Nice Guys 2017 را به او دادند. او آن را دوست داشت

فیلم پیشنهادی  ایمان ولانی بازیگر نقش کمالا خان برای فیلم 'Mrs. سری + مارول دیزنی

پاسخی بگذارید