دهه نود مسلماً بهترین دهه برای Saturday Night Live بود و اتفاقاً از 11 یازده اقتباس فیلم SNL که در حال حاضر منتشر شده ، 8 فیلم در دهه پخش شده است. در این ماه ، آدام و کن درباره چهار عنوان از این عناوین با دنیای وین ، Coneheads ، A Night At The Roxbury و Superstar بحث و گفتگو می کنند.

فیلم پیشنهادی  شکستن: بندیکت کامبربچ به بازیگران فیلم "Spider-Man 3" پیوست

پاسخی بگذارید