این هفته ، آدام و کوین نگاهی به این درام خانوادگی می اندازند کشتن دو عاشق، اکنون در سیستم عامل VOD خارج شوید. عناوین دیگر مورد بحث عبارتند از Spiral، Dead & Buried، Fried Barry، Shrew’s Nest، The Day of the Beast، و سلام مری لو: شب شب دوم.

0:00 – معرفی
2:24 – کشتن دو عاشق مرور
20:09 – لیست تماشا
42:52 – نسخه های جدید

فیلم پیشنهادی  تنظیم فیلم جدید "شانگ چی" ممکن است وقتی فیلم جای می گیرد اشاره کند

پاسخی بگذارید