دهه 90 شاهد تعداد زیادی از حوادث بزرگ بودجه بودجه بودیم ، برخی مناسب ، بعضی نه چندان. در این ماه ، آدام و کن نگاهی دارند به چهار فیلم بزرگ فاجعه از جمله Twister ، Dante’s Peak ، Deep Impact و Deep Blue Sea.

فیلم پیشنهادی  SDCC ماه آینده از طریق Livestream برگزار می شود

پاسخی بگذارید