این هفته ، آدام و کوین آخرین موارد را بررسی می کنند مجاهدین با The Conjuring: The Devil Made Me Do It. عناوین دیگر مورد بحث عبارتند از خوش اخلاقی ، برنامه B ، آنچه اتفاق افتاد… ، Caveat ، و مددلر.

0:00 – معرفی
0:56 – شیطان: شیطان مرا وادار به انجام آن کرد مرور
19:56 – لیست تماشا
36:06 – نسخه های جدید

فیلم پیشنهادی  پیش پرده Cinequest 2021: DRIVE ALL NIGHT

پاسخی بگذارید