تولید او-هالک فقط بازیگران مکان خوب ستاره جامعلا جمیل به گفته دوستان ما در Illuminerdi به عنوان تیتانیا. در تماس قبلی انتخاب بازیگران مشخص شد كه بازیگری در حدود 30 سالگی برای نقش رمزگذاری شده “لوسی” چشم بسته است ، یک تأثیرگذار کیم کارداشیان- esque با یک سمت تاریک.

تایتانیا یکی از آن شخصیت هایی است که فقط باید خود را نشان دهد او-هالک همانطور که او و جنیفر والترز در کمیک ها رقابت بسیار بدنامی دارند. من فقط جمیل رو دیدم مکان خوب و فکر کرد که او مانند تهانی عالی است. اگر این گزارش صحت داشته باشد ، من کنجکاو هستم که ببینم او چه چیزی را به میز می آورد و چگونه احساسات کارداشیان را با توجه به صریح بودن جمیل نسبت به خانواده واقعی و شیوه های زندگی واقعی آنها روی صفحه نمایش می آورد.

فیلم پیشنهادی  تریلر SHE DIES TOMORROW با بازی کیت لین شیل

منبع: Illuminerdi