آدام و کن سعی دارند این ماه را کمی روشن کنند و به چهار کمدی تاریک که در آوریل در طول دهه منتشر شد ، نگاه کنند.

فیلم پیشنهادی  آنچه در فصل دو سایه ها انجام می دهیم ، یک بازی کاملا جدید است

پاسخی بگذارید