ریان این هفته خواستار برخی اقدامات شد تا آدام و کوین خطری از وی وارد کنند و فیلم کره ای قطار را به بوسان داد. آیا Ryan می تواند از زیرنویس های مخوف گذشته شود؟

فیلم پیشنهادی  وین بروس لی: بزرگترین بازدیدهای وی در ملاقات Blu-ray

پاسخی بگذارید