این هفته ، آدام و کوین نگاهی به تلنگر زامبی های جف بارنابی می اندازند کوانتوم خون، که این هفته بر روی Shudder فرو می رود. عناوین دیگر مورد بحث شامل موارد زیر می باشد تا پایان جهان ، ساعت 12 Shift ، Blade Runner ، Socks on Fire ، Beastie Boys Story ، و خونریزی های مزاحم خون.


00:01:30 – کوانتوم خون مرور
00:19:10 – لیست تماشا
00:41:01 – نسخه جدید

فیلم پیشنهادی  شما اسمی را نقد نمی کنید | نبض فیلم

پاسخی بگذارید