این هفته ، آدام و کوین نگاهی به فیلم عجیب جوش ترانک می اندازند کاپونهمراه با برخی عناوین دیگر از جمله گرتل و هانسل ، رودخانه كین ، آسیب مغزی ، s01e03 ، سیرك كتابها ، عید غیبت ، و Les Misérables.

00:02:35 – کاپون مرور
00: 24: 33- لیست تماشا
00:42:01 – نسخه جدید

فیلم پیشنهادی  Japan Cuts 2020: BEYOND THE NIGHT Review

پاسخی بگذارید