این هفته ، آدام و کوین کمدی جدید Netflix را مرور می کنند Lovebirds و در مورد عناوین دیگری از جمله صحبت کنید Sucker Punch ، وراثت ، مرا در جایی خوب ، دوربین بدن ، جزیره فانتزی ، سفر به یونان ، حرص و آز، راهنمای VICE برای Bigfoot ، و فولچی برای جعلی.

00:01:52 – Lovebirds مرور
00: 13: 20- لیست تماشا
00:39:41 – نسخه جدید

فیلم پیشنهادی  بررسی: "نمایندگان S.H.I.E.L.D." فصل 7 قسمت 1 - معاملات جدید

پاسخی بگذارید