بسیاری از فیلم های دهه 90 آدام و کن ندیده اند ، اما در این ماه چهار عنوان ژوئن را انتخاب کردند که ساعت های اول خواهند بود.

فیلم پیشنهادی  دنباله دار "کاپیتان مارول" از ویژگی های کمالاخان و دیگر انتقامجویان شایعه شده است

پاسخی بگذارید