لوکی آخرین مورد از بسیاری از خواص MCU است که توسط تاج ویروس آسیب دیده است. Variety گزارش می دهد که تولید در همه نمایش های مارول دیزنی + که در حال حاضر فیلمبرداری است ، معلق است. با این حال ، نمایش هایی که در حال تولید هستند ، کار را روی نمایش از راه دور ادامه می دهند ، بنابراین برای کسانی که به دور از مجموعه در معرض دید کار می کنند ، کاری معمول خواهد بود.

فیلم پیشنهادی  SXSW 2020: انتخاب های فیلم کوتاه را به صورت رایگان تماشا کنید

همین آخر هفته ، ما یاد گرفتیم که فیلمبرداری واحد اول برای شانگ چی به دستور کارگردان متوقف شد Destin Daniel Cretton، بعد از برخی نگرانی های شخصی برای عروق کرونوس. فالکون و سرباز زمستانی هنگامی که از آنها خواسته شد به پایگاه خانه خود در آتلانتا برگردند ، در وسط فیلمبرداری صحنه های مختلف در پراگ بود.

فیلم پیشنهادی  بررسی قطار بی نهایت - انتشار خانه به ماجراجویی جادویی می افزاید

منبع: تنوع