این هفته ، آدام و کوین درباره اولین کارگردانی دیو فرانکو صحبت می کنند ، اجارهبه همراه سایر موارد از جمله فیلمهای Godzilla ، Witchhammer ، بازیگران ویژه ، کارآگاه ارزان ، استخر ، ویلا امپاین ، و خیلی بامزه نیست.


00:01:06 – اجاره مرور
00:12:19 – لیست تماشا
00:37:28 – نسخه جدید

فیلم پیشنهادی  فیلم ترسناک The WRETCHED Trailer

پاسخی بگذارید