در این ماه ، چهار فیلم را مرور می کنیم که در ژوئیه در طول دهه ، شماره یک را در گیشه بازی کردند که شامل Terminator 2 ، Day Independence ، Men In Black و Armageddon است.

فیلم پیشنهادی  اکو و مادام ماسک سری به سریال 'Hawkeye' زدند

پاسخی بگذارید