در این ماه ، چهار فیلم را مرور می کنیم که در ژوئیه در طول دهه ، شماره یک را در گیشه بازی کردند که شامل Terminator 2 ، Day Independence ، Men In Black و Armageddon است.

فیلم پیشنهادی  Invisible Man Blu-Ray Giveaway

پاسخی بگذارید