این هفته ، آدام و کوین آخرین RZA را بررسی می کنند ، برش شهر گلو، با بازیگران باورنکردنی با برخی از اجراهای باورنکردنی افتخار می کنید. عناوین دیگر مورد بحث شامل موارد زیر می باشد درب رنگ پریده و قطار به اتوبوس ارائه می شود: شبه جزیره.


00:01:08 – برش شهر گلو مرور
00:18:59 – لیست تماشا
00:33:30 – نسخه جدید

فیلم پیشنهادی  در اینجا ویژگی جدیدی برای KING OF STATEN جزیره با بازی پیت دیویدسون وجود دارد

پاسخی بگذارید