در بخش دو پوشش Fantasia Festival 2020 ، نگاهی داریم به چهار فیلم دیگر که در جشنواره مجازی امسال نمایش داده می شوند از جمله تعقیب رویا ، خونریزی با من ، چت PVT ، و ببرهای کاغذی.


00:03:45 – تعقیب رویا مرور
00:18:27 – خونریزی با من مرور
00:28:34 – PVT چت مرور
00:41:41 – ببرهای کاغذی مرور
00:56:51 – نسخه های جدید

فیلم پیشنهادی  Fantasia 2020: FEELS GOOD MAN نقد و بررسی

پاسخی بگذارید