به نظر می رسید ماه اوت زمان مناسبی برای انتشار بازدیدهای ورزشی رزمی در طول این دهه باشد ، و در این ماه ما در مورد چهار مورد از جمله Double Impact ، Hard Target ، Surf Ninjas و Only the Strong بحث خواهیم کرد.

فیلم پیشنهادی  Japan Cuts 2020: FUKUSHIMA 50 نقد و بررسی

پاسخی بگذارید