آدام و کوین دو بررسی دارند که در این هفته اعلام شده است ویواریوم و منفجر کردن، هر دو در حال حاضر در سیستم عامل های جریان در دسترس هستند. عناوین دیگر مورد بحث شامل موارد زیر می باشد یک کلید برای بچه ، بستر های نرم افزاری ، تکه ای از زندگی ما ، شیر آهک ، جزر و مد ماه قرمز ، خونین و ببر ببر.

00:01:18 – ویواریوم مرور
00:11:41 – منفجر کردن مرور
00:19:42 – لیست تماشا
00:39:46 – نسخه جدید

فیلم پیشنهادی  سام رئیمی به عنوان مدیر Sequel "Doctor Strange" تأیید کرد

پاسخی بگذارید