با ما همراه باشید تا سفری به سپتامبر 1998 داشته باشیم و در مورد چهار کمدی بی نظیر و بی نظیر منتشر شده در آن ماه با Slums of Beverly Hills، Permanent Midnight، Pecker، and Clay Pigeons بحث کنیم.

فیلم پیشنهادی  Tribeca 2020: بررسی در آتش سوزی

پاسخی بگذارید