سرانجام ، یک پاسخ رسمی. بعد از هفته ها طرفداران بحث در مورد اینکه عنکبوت دیزنی دومی را انتخاب کرده است و اولین فیلم ناتاشا رومانوف را در اواخر سال جاری میلادی به اکران درآمده است. این حرکت همچنین عقب ماندن بقیه فاز 4 را تأیید می کند.

https://mobile.twitter.com/Borys_Kit/status/1246144152774926336

https://mobile.twitter.com/Borys_Kit/status/1246144482518548480

حداقل فعلاً به نظر می رسد فالکون و سرباز زمستانی خواهد بود برای شروع مرحله چهارم MCU. تولید آن نمایش هنوز کامل نشده است زیرا قرنطینه ها و قفل های قفل درست همانطور که در فیلمبرداری به زانو در آمده بودند اجرا شد. علاوه بر این همه تغییر ، کاپیتان مارول 2 اکنون تاریخ انتشار ژوئیه 2022 است.

فیلم پیشنهادی  Invisible Man Blu-Ray Giveaway

منبع: بسته بندی