آمازون پیش پرده مربوط به آینده را منتشر کرده است بورات عاقبت ، Bموت فیلم بعدی: Dدریافت رشوه عجیب به رژیم آمریکایی برای بهره مندی یکبار با شکوه ملت قزاقستان ، که قرار است در اول اکتبر 23 کاهش یابد.

کارگردانی شده توسط جیسون وولینر، ساکا بارون کوهن به عنوان بورات بازگشته است ، این بار در ایالات متحده پس از COVID سفر کرده و نام تجاری کمدی ناراحت کننده خود را ارائه می دهد.

فیلم پیشنهادی  شما اسمی را نقد نمی کنید | نبض فیلم

پاسخی بگذارید