این هفته ، آدام و کوین نگاهی به هیجان انگیز علمی تخیلی براندون کروننبرگ انداختند صاحب ناقص، همراه با برخی از موارد دیگر از جمله The Lost Okoroshi ، Action U.S.A ، Fright Night ، پسر پشت در ، خون آشام ها در مقابل برانکس ، How to Deter a Robber، My Bloody Valentine، Bloodstirsty، و مرا بترسان.


0:00 – معرفی
1:48 – صاحب ناقص مرور
27:29 – لیست تماشا
51:43 – نسخه های جدید

فیلم پیشنهادی  کمیک Marvel Reboots 'Eternals' پیش از اکران فیلم

پاسخی بگذارید