این هفته ، آدام و کوین نگاهی به پیگیری های جیم کامینگز انداختند جاده تندر، یک کمدی ترسناک به نام گرگ برف توخالی، اکنون در سیستم عامل های VOD خارج شوید. برخی دیگر از عناوین مورد بحث عبارتند از مدینه فاضله آمریکایی ، کمدی ترورها ، اجرا ، آخرین خانه در سمت چپ ، شام در آمریکا ، پیشگویی های موثمن ، و فک پایین


0:00 – معرفی
3:12 – گرگ برف توخالی مرور
23:02 – لیست تماشا
52:58 – نسخه های جدید

فیلم پیشنهادی  گزارش شده است که دیزنی در نشست سرمایه گذاران این هفته از لوح استودیوی مارول آینده رونمایی خواهد کرد

پاسخی بگذارید